i4Urban: Smart City aspiraties met de menselijke maat

Met het oog gericht op de stedelijke context. Met de focus op wat de burgers beweegt.
Betrek stedelingen van alle leeftijden.
Een leefbare stad is het uitgangspunt. Realistische oplossingen als leidraad.

i4Urban biedt de instrumenten om de verwachtingen in te kaderen.
Inventarisaties. Opleiding. Kennis. Delen. Ervaring. Ideeën. Ontwerp. Inkoop. Informatie Technologie.

De stad is zelf aan zet. Met i4Urban zetten we de puntjes op de i.
De menselijke maat terug in de stad.