i4Urban diensten

i4Urban services

De realiteit terug in de stad

De i4Urban diensten richten zich op het dichten van het gat tussen de (politieke) beleidsprogramma’s en de realiteit in de stad. Om aspiraties een kans en vorm te geven in de stedelijke samenleving.

Faciliteren, richting bepalen, beoordelingen, workshops, voorlichting, bewustwording zijn sleutelbegrippen. De diensten helpen de kansen in kaart te brengen, de dienstverlening aan burgers op een rij te zetten, quick wins te identificeren – alles om betekenisvolle oplossingen te bereiken.

  • i4Urban inventarisatie helpt steden te begrijpen hoe aspiraties in de praktijk te brengen zijn, zodat realisatie binnen handbereik komt
  • i4Urban bewustwording regelt de participatie van belanghebbenden in de stad, gericht op maximale deelname en het bieden van ondersteuning

Mobiliteit en Openbare Orde en Veiligheid zijn aandachtsgebieden van i4Urban. Altijd in het kader van de grotere en overkoepelende stedelijke uitdagingen – gelijktijdig ook realistisch en met een duidelijke en haalbare uitvoeringsagenda.

  • i4Urban mobiliteit is bedoeld om samenwerking tussen de belangrijkste spelers in het mobiliteitsdomein te mobiliseren, door het overbruggen van vermeende verschillen en de gerichtheid op een optimale mobiliteitservaring voor burgers
  • i4Urban veiligheid zet de drijfveren in het veiligheidsdomein op een rij, beoordeelt het actuele veiligheidsbeeld, de perceptie van de burgers; ondersteunend aan de inrichting van een duurzame en veilige samenleving

Informatie Technologie als basis van innovaties, met de betrokken burger als menselijke maat. Te vaak zijn Smart City plannen te veel door technologie gedomineerd. De realiteit toont aan dat de rol van technologie weliswaar belangrijk maar veelal ook bescheiden kan zijn.

  • i4Urban innovaties helpt om de echte waarde van innovaties en technologie voor de stad in kaart te brengen. IT innovaties als Cloud, Intenet of Things, Blockchain, Big Data, Customer Experience en Smartphones worden vanuit het perspectief van de stad en de samenleving op waarde geschat.