i4Urban bewustwording

Banner Awareness

Laat de burgers meedoen

Het i4Urban bewustwording aanbod is bedoeld om belanghebbenden te betrekken. Alles om de kans op succes van de stedelijke programma’s te vergroten.

Te vaak zien we een tekort aan communicatie rondom op zichzelf behoorlijk veelbelovende programma’s. Met als resultaat dat mensen zich buitengesloten voelen, onder de aanname dat zij geen deel zijn van het programma – hetgeen direct leidt tot een lagere impact van de uitvoering.
Wanneer het publiek, de burgers en bedrijven, zich niet vertegenwoordigd voelen is een programma eigenlijk al gedoemd te mislukken.

Bewustwording bij de belanghebbenden – het in de kracht zetten van de betrokkenen – heeft, weinig verrassend, een positieve uitwerking op het rendement van de programma’s.

i4Urban bewustwording ondersteunt daarom bij de uitvoering van de ambities van stedelijke programma’s.
Gestructureerd naar een aantal dimensies:

  • Communicatie over het programma of project
  • Consultatie van sleutelpersonen/leden van de betreffende entiteiten
  • Benutting van de input van betrokkenen in de uitvoering van de programma’s

Zo wordt de betrokkenheid van burgers, bedrijven, organisatieonderdelen vergroot door de i4Urban bewustwording dienst:

  • Vroegtijdige en proactieve communicatie
  • Mobilisatie van betrokkenen om te onderzoeken, voor te stellen, uit te dragen, deel te nemen en verantwoording op te nemen
  • Organiseren van betrokkenheid en samenwerking