i4Urban innovaties

i4Urban cloud

Innovaties in de stad – helderheid in de cloud

Informatie Technologie speelt een onmiskenbare rol in de realisatie van de ambities van steden. Dit gaat al decennia op. Automatisering van interne stadsdiensten, de toepassing van technologie in het stedelijk domein, de uitrol van technologische oplossingen in de stad – steden kunnen in principe niet zonder bij het organiseren van leefbaarheid voor burgers en bedrijven.

Technologie is een bepalende factor geworden bij de implementatie van zo goed als elk beleid of politieke droom. Dromen die nog verder worden aangemoedigd met de komst van het niveau van connectiviteit dat we vandaag ervaren – het internet in al zijn verschijningsvormen, in mobiele technologie, de diensten vanuit de cloud, het Internet of Things.

Het i4Urban innovaties aanbod is bedoeld om de realiteit terug te brengen in de vermeende rol die technologie speelt. De burger weer aan het stuur, benaderd vanuit samenwerking.
Dit wordt bereikt door gestructureerd, richtinggevend – soms traditioneel – de benodigde ontwikkeling van IT oplossingen tegen het licht te houden van de stedelijke IT architectuur.

  • Het verzamelen van input van de meest belanghebbenden: de burgers, bedrijven, bezoekers
  • Een portfolio analyse van bestaande IT oplossingen en mogelijkheden/voorzieningen in het stedelijk domein
  • Het toepassen van de uitkomsten van eerdere inventarisaties op een routekaart voor de stad
  • Het samenstellen van een overzicht van oplossingen om eisen en wensen tegemoet te komen
  • De definitie van een architectuur waarbij de vereisten van belanghebbenden tot recht komen
  • Het inrichten en bewaken van een inkooptraject

De stad heeft zeker behoefte aan technici, maar de stad mag niet worden bestuurd door hen.
De ervaring van burgers moet leidend zijn in de motivatie om technologie toe te passen.

Het begint met i4Urban innovaties.