i4Urban inventarisatie

i4Urban Scan

Smart City aspiraties doorgelicht

De i4Urban inventarisatie biedt steden de kans om te inventariseren hoe de stad voldoet aan de verwachtingen van burgers, te begrijpen waar zij staat in termen van volwassenheid bij het invullen van de ‘Smart City’ aspiraties.

Door een breed scala aan beoordelingsmethoden toe te passen produceert een i4Urban inventarisatie de informatie waarop de stad goed geïnformeerd beslissingen kan nemen op het pad van innovaties in de samenleving. Inzicht dat steden helpt om veranderingen te behartigen, belanghebbenden te beïnvloeden, bewustwording te creëren en de budgetten gericht toe te kennen.

De resultaten van een i4Urban inventarisatie vormen de basis voor een raamwerk dat dient als beslismodel voor het stadsbestuur.
Gebaseerd op een gestructureerde aanpak:

  • Initiële validatie van de scope van de inventarisatie
  • Keuze uit beoordelingsmodellen en vergelijkingsmechanismen
  • Intensieve periode van interviews met belanghebbenden in de stad en samenleving
  • Afstemming (workshops) van tussentijdse resultaten
  • Publicatie en delen van de uitkomsten van de i4Urban inventarisatie
  • Bepalen van de doelen om de resultaten verder te benutten

Een i4Urban inventarisatie vergt een behoorlijk commitment van de belanghebbenden – in tijd en inspanning en de bereidheid om met een open houding samen te werken.