i4Urban mobiliteit

i4Urban mobility

Verbeter de mobiliteit van de burgers

Mobiliteit is een grote factor in het dagelijks leven van burgers. Hoe komen we van A naar B. Met een grote invloed op de duurzaamheid, het milieu in de stad. Het maximaliseren van de mobiliteit terwijl de groene agenda wordt gerespecteerd. Dit raakt de (publieke) transport infrastructuur, het beïnvloedt het gedrag van reizigers, het verbetert de toegankelijkheid van de stad en houdt de stad leefbaar.

i4Urban mobiliteit is afgestemd op het bereiken van een beter begrip van de overkoepelende uitdagingen rondom mobiliteit.
Deze dienst helpt steden te identificeren welke organisatorische richtingen gekozen kunnen worden op basis van technologische innovaties. Over het brede spectrum van het mobiliteitsdomein wordt de mobiliteitservaring beoordeeld. Ervaringen van reizigers, forensen en transporteurs.

De benadering van i4Urban mobiliteit is om – op basis van beschikbare modellen en methoden – de verscheidenheid aan dimensies in dit domein in elkaars samenhang te beoordelen.

  • Het inventariseren van bestaand mobiliteitsbeleid, de implementatie en de verschijningsvormen daarvan
  • De interpretatie van de aspiraties van politiek, de samenleving en regelgeving rondom mobiliteit
  • Bepaling van het rendement op bestaande investeringen in infrastructuur
  • Rapportage en beoordeling van de totale reizigerservaring
  • Ontwikkeling van de contouren van een mobiliteitsplan
  • Mobilisatie van belanghebbenden
  • Voorbereiden van de veranderingsagenda

Uiteraard, vanwege de aard van het mobiliteitsdomein, wordt de i4Urban mobiliteit dienst op maat ingericht om zo goed mogelijk afgestemd te zijn op de context.