i4Urban profiel

Banner About

Eye for urban – met het oog op de stad

i4Urban is de dienstverlener die (lokale) overheden ondersteunt om de strategie te baseren op de menselijke maat.

With an ‘eye for urban‘ matters we are there 4u.
i4Urban. Dotting the i’s.

Met het oog op de stad zijn we er voor u. We zetten de puntjes op de i.

We geloven dat de sterke aandacht voor het ‘Smart City’ fenomeen heeft geleid tot een overweldigende reeks oplossingen die hebben geleid tot een groot aantal misverstanden bij het gemiddelde stadsbestuur. Leveranciers, technologiebedrijven, adviseurs blijven hun aanbod opdringen aan steden die mogelijk nog niet klaar zijn om de impact van de beloftes te overzien.

De missie van i4Urban is om steden te helpen de realiteit terug in de discussie te brengen. Een realiteit die een benadering vraagt waarbij de samenwerking over diensten heen centraal staat, daarbij de muren doorbreekt tussen veelal geïsoleerd opererende afdelingen.

Daarom inventariseren en vergelijken we de aspiraties van steden, valideren deze met wat werkelijk bereikt is, vertalen dit in concrete behoeftes, betrekken de juiste belanghebbenden, ondersteunen mogelijke inkooptrajecten.

Een gestructureerd aanbod van diensten ligt hier aan ten grondslag.