i4Urban veiligheid

i4Urban safety

Een leefbare stad is een veilige stad

Veiligheid manifesteert zich op vele manieren, het raakt zo goed als alle domeinen van het leven in de stad. Van parkeerbeheer tot criminaliteitsbestrijding, van verkeersmaatregelen tot onderwijs. Veilige steden zijn die plaatsen waar mensen communiceren met mensen, waar sensoren èn menselijk gevoel helpen om de aansluiting tussen technologie en stedelingen te maken, daar waar alle disciplines in stad en samenleving samenwerken. Zoals in elk zenuwstelsel dat is ontworpen voor de lange termijn.

De ambitie om met simpele methoden de openbare orde en veiligheid te verbeteren is onrealistisch. Er zijn te veel aspecten om te overwegen, laat staan dat er een enkele benadering zou volstaan.

De i4Urban veiligheid dienst is, gegeven deze context, dan ook een startpunt. Een manier om

  • Steden te helpen een meer omvattende veiligheidsvisie te ontwikkelen
  • De verwachtingen op een goede manier te beïnvloeden naar zowel het stadsbestuur als de maatschappij
  • Te inventariseren welke resultaten nu al bereikt worden in de verschillende delen van de stad
  • Te ontdekken wat verdere samenwerking tussen de stadsdiensten teweeg kan brengen
  • Praktische manieren te vinden om de veiligheidsambities te realiseren

Het i4Urban veiligheid programma zal het potentieel herkennen voor verdere afstemming tussen diensten in het stedelijke veiligheidsdomein, zoals tussen

  • Openbare Orde en Veiligheidsdiensten
  • Openbaar Vervoersdiensten
  • Wetgevende en inspecterende organen
  • Publieke Werken en diensten in de Openbare Ruimte

De rol en potentie van innovaties en informatie technologie worden duidelijk. i4Urban veiligheid helpt een innovatie agenda samen te stellen.