Persoonlijke noot…

Ik ben een loyale, intrinsiek gemotiveerde, analytische en conceptueel sterke facilitator; ik leg de verbinding tussen ideeën en de dagelijkse realiteit. Laat mij mijn menselijke perspectief combineren met mijn gestructureerde benadering om zo de opgaven van de publieke sector in de samenleving te adresseren.  Mijn nieuwsgierigheid, een brede interesse in meerdere disciplines èn een intuïtie voor oplossingen helpen mij creatieve en realistische antwoorden te vinden.

iemke idsingh - dotting the i's

Meer dan 30 jaar in pioniersrollen en verkoopondersteuning in de IT, maakten mij een allround vertrouwenspersoon voor advies over de totale waardeketen in de IT. Met name in de publieke sector. Goed thuis in de ontwikkeling en het communiceren  van oplossingen: inhoud ordenen en bijeenbrengen, presentaties maken, project documentatie schrijven en het geven van uitleg en presentaties. Mijn ‘handvaardigheid’, gecombineerd met een uitstekend gevoel voor structuur en oog voor detail, geeft mij de kans om hoge kwaliteit te leveren. Alles bij elkaar een sterke ondersteuning om publiek te overtuigen.

Wereldwijde ervaring

Ik had het privilege om vele steden in de hele wereld te ontmoeten, van Europa tot Azië, van Amerika tot Afrika – daarmee geïnspireerd geraakt om kennis en ervaringen te delen met u. Doorgewinterd genoeg om de realiteit onder de vaak euforisch gepositioneerde Smart City oplossingen te herkennen.

Mijn ervaring in vele digitale transformaties, moderniseringstrajecten en innovaties in de publieke sector – wereldwijd – bieden mij een kans om bij te dragen aan projecten in dit domein. Door sturing te geven aan strategische, functionele en technische architectuurdiscussies kan ik overheden helpen hun transformatie-ambities te bereiken. Met hulp van innovaties voldoen aan eisen van de overheid.

Doelgericht faciliteren, begeleideniemke idsingh - facilitating smart city workshops

Mijn interpersoonlijke vaardigheden vormen de basis voor het begeleiden en stimuleren van de uitwisseling van ideeën, het overbruggen van verschillen en om resultaatgericht openingenn te vinden voor volgende concrete stappen.  Doelgericht en gestuurd door de ambities van de deelnemers, interpreteer, vertaal en articuleer ik overwegingen richting een optimale uitkomst. In die zin ben ik een vertrouwensfiguur – in lelijk Nederlands ‘Trusted Advisor’.

Projecten met diverse belanghebbenden

Voor mij gaat het bij het omzetten van ideeën naar de werkelijkheid om communicatie: luisteren, vertalen, verbinden, samenvatten. Het gaat om het toepassen van wat ik leer van alle belanghebbenden. Ongeacht het niveau of de achtergrond van deelnemers, zet mijn onderzoekende, empathische en ontvankelijke verstand de puntjes op de i en stel op deze manier zo breed mogelijk geaccepteerde oplossingen voor. Gewaardeerd als een integere, betrouwbare en stabiele persoon, bereik ik consensus en win-win resultaten in complexe omgevingen. Het heeft mij geholpen om belanghebbenden – klanten, partners, collega’s – te overtuigen, hun projecten vorm te geven, risico’s te mitigeren, kansen te benutten en daadwerkelijk voortgang te boeken.

Met geloof in het nut van kruisbestuiving tussen mensen, diensten en 3e partijen weet ik zeker dat we een vruchtbare samenwerking kunnen opzetten.